فهرست

آثار تولید شده به مناسبت روز بزرگداشت مقام معلم

داغ داغ!

اطلاعیه‌ها

کمی تا اندکی درباره هما

کارگروه‌ها

وبلاگ هما

در وبلاگ، یادداشت‌های معلمان هنرمند انقلاب اسلامی و مقالات علمی آنها منتشر می‌شود و شما می‌توانید از مطالب آن بهره ببرید.

نقد فیلم فیلم آناتومی یک سقوط

نقد فیلم آناتومی یک سقوط

  شاید دیده باشید برای ژانر این فیلم عناوین مختلفی رو علی ...
4 ماه قبلمشاهده
نقد فیلم کوتاه ارفاق

نقد فیلم کوتاه ارفاق

در ابتدای فیلم با قرارگرفتن کاراکتر در برابر تخته سیاه و پاک ...
7 ماه قبلمشاهده
جشنواره فیلم کوتاه ایران

از چهلمین جشنواره فیلم کوتاه ایران چه خبر؟

مشغله ، کار و درس اجازه افزودن هیچ فعالیت جدیدی رو بهم ...
7 ماه قبلمشاهده

وبلاگ هما

در وبلاگ، یادداشت‌های معلمان هنرمند انقلاب اسلامی و مقالات علمی آنها منتشر می‌شود و شما می‌توانید از مطالب آن بهره ببرید.

نقد فیلم فیلم آناتومی یک سقوط

نقد فیلم آناتومی یک سقوط

  شاید دیده باشید برای ژانر این فیلم عناوین مختلفی رو علی ...
4 ماه قبلمشاهده
نقد فیلم کوتاه ارفاق

نقد فیلم کوتاه ارفاق

در ابتدای فیلم با قرارگرفتن کاراکتر در برابر تخته سیاه و پاک ...
7 ماه قبلمشاهده
جشنواره فیلم کوتاه ایران

از چهلمین جشنواره فیلم کوتاه ایران چه خبر؟

مشغله ، کار و درس اجازه افزودن هیچ فعالیت جدیدی رو بهم ...
7 ماه قبلمشاهده

مدرسه هما

هما، جایی از و برای رشد معلمان و دانشجو معلمان
مهدی دارآفرین
دانشجو معلم رشته امورتربیتی
×