فهرست

ثبت‌نام
کارگاه داستان نویسی (آفلاین)

دوره داستان نویسی

وضعیت شغلی:(Required)
سابقه نویسندگی(تولید یا فعالیت):(Required)
Max. file size: 256 MB.

👤 مدرس: استاد مهدی حمیدی پارسا
📍دوره نویسندگی در هفت جلسه به توضیح مبانی نویسندگی شامل ایده یابی، پیرنگ، زاویه دید و سایر ویژگی های داستان میپردازد.
📌توضیحات و تکالیف به گونه ای است که در پایان دوره هنر اموزان دارای یک اثر داستانی خواهند بود.(ضمن حمایت از اثار برتر؛ هنر جویان ممتاز به کارگروه نویسندگی انجمن هما دعوت خواهند شد.)
💳 هزینه ثبت نام(هفت جلسه): 100 هزار تومان

 

توضیحات:
شرایط شرکت در دوره یه این صورت می باشد. بعد از ثبت نام لینک جلسه اول توسط یکی از مربیان مرکز نویسندگی برای شما ارسال خواهد شد. هنر جویان برای دریافت لینک قسمت دوم پس از مشاهده قسمت اول تکلیفی که استاد در پایان ویدئو مقرر میکند را برای مربیان ارسال خواهند کرد و بدین ترتیب تا پایان قسمت هفتم ادامه خواهد داشت.

همچنین اگر اثار تولیدی هنرجویان از کیفیت کافی برخوردار باشد ضمن حمایت از اثر نویسنده به مرکز نویسندگی هما دعوت خواهد شد.

☎️ اطلاعات بیشتر(پیام‌رسان بله): 

برادران:  

@ali_b24 

خواهران: 

 @khorshidi2004r

×