فهرست

نماهنگ سرود لشکر حیدر

سرود لشکر حیدر

توضیحات

نماهنگ لشکر حیدر

نماهنگ سرود لشگر حیدر
تهیه و تنظیم: بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
باصدای گروه سرود ابن الرضا
تهیه شده در هما| هنر معلمان انقلاب اسلامی

دانلود سرود لشکر حیدر

دانلود نماهنگ لشکر حیدر

×