فهرست

محتوای مطالب

فیلم ارفاق

فیلم ارفاق با صحنه یک کلاس درس معمولی شروع می¬¬شود. با قصه تکراری نمره و تجدیدی و مردودی. کلاس درسی که ماجراهایی عجیب را در زیر پوست خود دارد. امتیاز فیلم ارفاق قصه¬گویی خوب آن است. هیچ صحنه¬ی اضافه ای ...
جشنواره فیلم کوتاه ایران

از چهلمین جشنواره فیلم کوتاه ایران چه خبر؟

مشغله ، کار و درس اجازه افزودن هیچ فعالیت جدیدی رو بهم نمیده فکر سینما و... به ذهنم خطور نمیکنه و هرچیز بصری که میبینم به لطف زمان های پرتی هست که در مترو و اتوبوس دارم.برای شرکت در نشست ...
×