فهرست

محتوای نقد فیلم
نقد فیلم فیلم آناتومی یک سقوط

نقد فیلم آناتومی یک سقوط

  شاید دیده باشید برای ژانر این فیلم عناوین مختلفی رو علی الخصوص درام روانشناسانه در نظر میگیرند اما من ترجیح میدهم این فیلم را درام دادگاهی بنامم.اما دادگاهی که قرار نیست طبق معمول حقایق را برای قاضی مشهود کند ...
نقد فیلم کوتاه ارفاق

نقد فیلم کوتاه ارفاق

در ابتدای فیلم با قرارگرفتن کاراکتر در برابر تخته سیاه و پاک کردن نوشته ها،اینکه این شخصیت یک معلم است درون ناخودآگاه ما جای میگیرد.آقا معلم برگه هارا برمیدارد.حال کارگردان میخواهد ما را وارد جهان داستان بکند.دوربین با تمرکز بر ...
×