فهرست

محتوای جشنواره
جشنواره فیلم کوتاه ایران

از چهلمین جشنواره فیلم کوتاه ایران چه خبر؟

مشغله ، کار و درس اجازه افزودن هیچ فعالیت جدیدی رو بهم نمیده فکر سینما و... به ذهنم خطور نمیکنه و هرچیز بصری که میبینم به لطف زمان های پرتی هست که در مترو و اتوبوس دارم.برای شرکت در نشست ...
×