فهرست

استاد حسین براتی

پل های ارتباطی

حسین براتی

مدیر هنری و گرافیست

فارغ التحصیل رشته ارتباطات

 

مهارت ها

فتوشاپ 90
دوره های مدرس
×